Οδηγίες eClass

Ελάχιστες απαιτήσεις: Λογαριασμός Google ή Facebook.

Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό, τότε πηγαίνετε στο eClass και πατήστε Log in with Google ή Log in with Facebook και αποδεχτείτε τους όρους.

Τέλος, από την πλοήγηση μπορείτε να επιλέξετε μάθημα ανάλογα με την τάξη και τον προσανατολισμό. Πατήστε στο μάθημα ή στα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν και κάντε εγγραφή.