Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τελευταία Ενημέρωση: 1/3/2017

Μάθημα Καθηγητής Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Α’ Λυκείου
Άλγεβρα

(Α’ Τμήμα)

Αντωνούδης Α.         Αίθουσα Α

15:30 – 17:30

 
Άλγεβρα

(Β’ Τμήμα)

Λάμπης Κ. Αίθουσα Γ

15:00 – 17:00

         
Φυσική

(Α’ Τμήμα)

Αγαθαγγελίδου Ζ. Αίθουσα Β

17:00 – 19:00

         
Φυσική

(Β’ Τμήμα)

Αγαθαγγελίδου Ζ.       Αίθουσα B

15:30 – 17:30

   
Γεωμετρία

(Α’ Τμήμα)

Κωνσταντινίδου Σ.   Αίθουσα Α

16:30 – 18:00

      Αίθουσα Α

17:00 – 18:30

Γεωμετρία

(Β’ Τμήμα)

Κωνσταντινίδου Σ.   Αίθουσα Α

15:00 – 16:30

       
Αρχαία Καμπράνη Β.         Αίθουσα Γ

17:00 – 18:15

 
Έκθεση Καμπράνη Β.         Αίθουσα Γ

18:15 – 19:30

 
Χημεία Αγαθαγγελίδου Ζ. Αίθουσα Β

19:00 – 20:00

         
Β Λυκείου
Φυσική Προ. Καραογλάνης Γ.   Αίθουσα Γ

15:00 – 17:00

       
Μαθηματικά Προ. (Α’ Τμήμα) Θεοχάρη Κ.     Αίθουσα Β

19:30 – 21:30

     
Μαθηματικά Προο. (Β’ Τμήμα) Ορφανίδης Γ.           Αίθουσα Α

10:30 – 12:30

Έκθεση

(Α’ Τμήμα)

        Αίθουσα Γ

16:00 – 18:00

   
Έκθεση

(Β’ Τμήμα)

Παχούμη Σ.     Αίθουσα Α

17:00 – 19:00

     
Βιολογία Αλεξίου Σ.       Αίθουσα Α

17:30 – 19:30

   
Φυσική Γεν. Αλεξίου Σ.       Αίθουσα Α

19:30 – 21:30

   
Άλγεβρα Πολυχρόνης Δ. Αίθουσα Α

19:00 – 21:00

         
Γ Λυκείου
Βιολογία Προ. Λουκοπούλου Μ.     Αίθουσα Α

15:00 – 17:00

     
Χημεία Προ. Βακάμη Μ.       Αίθουσα Β

17:30 – 19:30

   
Φυσική Προ. Αλεξόπουλος Θ.   Αίθουσα Β

17:30 – 19:30

       
Μαθηματικά Προ. Φλώρου Π. Αίθουσα Α

15:45 – 17:15

  Αίθουσα Β

18:00 – 19:30

     
ΑΕΠΠ Πουρσανίδης Γ. Αίθουσα B

15:00 – 17:00

         
Αρχαία Προ.

(Α’ Τμήμα)

Καραμπούκα Α.   Αίθουσα Α

18:00 – 19:30

  Αίθουσα Γ

18:00 – 19:30

   
Αρχαία Προ.

(Β’ Τμήμα)

Καραμπούκια Α.            
Έκθεση

(Α’ Τμήμα)

Παπαδοπούλου Χ.       Αίθουσα Β

19:30 – 21:30

   
Έκθεση

(Β’ Τμήμα)

Ροσδόκη Ν.       Αίθουσα Α

15:30-17:30

   
Έκθεση

(Γ’ Τμήμα)

Φυτοπούλου Σ.         Αίθουσα Β

17:30 – 19:30

 
Λατινικά Προ. Γιαννακίδης Ν. Αίθουσα Α

14:00 – 15:30

      Αίθουσα Α

14:45 – 16:15

 
Ιστορία Προ.

(Α’ Τμήμα)

Ασλάνογλου Χ.   Αίθουσα Β

16:00-18:00

       
Μαθηματικά Γεν. Χονδρορίζος Σ.         Αίθουσα Β

18:30 – 20:30

 
ΑΟΔΕ Δελλής Γ.     Αίθουσα Γ

15:00 – 1700

     
Σχέδιο Χριστάκη Μ. Αίθουσα Γ

18:00 – 21:00

        Αίθουσα Γ

13:00 – 18:00