Πρόγραμμα Αιθουσών

Πρόγραμμα ανά Αίθουσα

Τελευταία ενημέρωση 1/3/2017

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αίθουσα Α
14:00 – 15:30

Λατινικά Προ. Γ

15:00 – 18:00

Γεωμετρία Α

15:00 – 17:00

Βιολογία Προ. Γ

15:30 – 17:30

Έκθεση Γ

14:45 – 16:15

Λατινικά Γ

10:30 – 12:30

Μαθηματικά Προ. Β

15:45 – 17:00

Μαθηματικά Προ. Γ

18:00 – 19:30

Αρχαία Προ. Γ

17:00 – 19:00

Έκθεση Β

17:30 – 19:30

Βιολογία Β

17:00 – 18:15

Αρχαία Α

 
      19:30 – 21:30

Φυσική Γεν. Β

18:15 – 19:30

Έκθεση Α

 
19:00 – 21:00

Άλγεβρα Β

         
 

 

         
Αίθουσα Β
15:00 – 17:00

ΑΕΠΠ

16:00 – 18:00

Ιστορία Προ. Γ

  15:30 – 17:30

Φυσική Α

   
17:00 – 19:00

Φυσική Α

17:30 – 19:30

Φυσική Προ. Γ

18:00 – 19:30

Μαθηματικά Προ. Γ

17:30 – 19:30

Χημεία Προ. Γ

17:30 – 19:30

Έκθεση Γ

 
19:00 – 20:00

Χημεία Α

  19:30 – 21:30

Μαθηματικά Προ. Β

19:30 – 21:30

Έκθεση Γ

   
 

 

         
Αίθουσα Γ
15:00 – 17:00

Άλγεβρα Α

15:00 – 17:00

Φυσική Προ. Β

15:00 – 17:00

ΑΟΔΕ

15:00 – 16:00

Άλγεβρα Α

15:30 – 17:30

Άλγεβρα Α

 
      16:00 – 18:00

Έκθεση Β

  13:00 – 18:00

Σχέδιο

18:00 – 21:00

Σχέδιο

    18:00 – 19:30

Αρχαία Προ. Γ

18:30 – 20:30

Μαθηματικά Γεν. Γ