Αναβολή μαθημάτων

Τα μαθήματα: Μαθηματικά Προσανατολισμού Β’ Λυκείου, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου και Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου δε θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 8/2 – 12/2 λόγω απουσίας του καθηγητή. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του διδάσκοντα με τους μαθητές.