Ανάγκη για συμμετοχή καθηγητών στο αλληλέγγυο φροντιστήριο

Το Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Μαθημάτων του Kardelen απευθύνει κάλεσμα για τη συμμετοχή καθηγητών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στη διδασκαλία μαθημάτων.

Οι ειδικότητες που χρειάζονται κατά προτεραιότητα είναι οι ακόλουθες:

  1. ΠΕ02 Φιλόλογοι
  2. ΠΕ03 Μαθηματικοί
  3. ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου Καθηγητή