Ανακοίνωση

20/02/2017

Από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη της καθαριότητας των χώρων του Αλληλέγγυου Φροντιστηρίου Μαθημάτων. Οι καθαριότητες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 3 (τρεις) διαφορετικούς μαθητές κάθε φορά μετά το τέλος κάθε τελευταίου μαθήματος της μέρας. Οι χώροι ευθύνης είναι οι αίθουσες, το WC, η κουζίνα, ο διάδρομος και η σκάλα.

 

Το πρόγραμμα των καθαριοτήτων θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες ανά ημερομηνία και με τα άτομα που θα τις αναλάβουν. Η καθαριότητα των χώρων είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία ενός αυτοδιαχειριζόμενου χώρου και πρέπει να τηρείται από όλες και όλους με αίσθημα συλλογικής ευθύνης προς τις/τους συναλληλέγγυες/ους μαθητές και καθηγητές. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί τις συγκεκριμένες ημέρες οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως ή να βρει αντικαταστάτη.